"Niech wiara zagości, nadzieja zagości, miłość zagości, niech Duch Święty będzie w każdym z Was"
1. Otwórz się na Ducha Świętego. Zdaj się całkowicie na Niego.

2. Uwolnij swe serce od tego wszystkiego, co zamyka cię na Ducha Świętego.

3. Miarą daru Ducha Świętego jest nasza wolność, nasza wolność. Im większa ufność, tym większy dar Ducha Świętego wolność od grzechu, który wypełnia nasze życie.

4. Każdy ma jakąś przeszkodę, trudność, bożka, który zajmuje miejsce Boga. Zostaw to, oddaj to Bogu. Zrezygnuj ze swoich zabezpieczeń, zrezygnuj z fałszywych przekonań.

5. Miej odwagę podjąć decyzję, by stać się wolnym dla Boga, by przyjąć dar Ducha Świętego.

6. Bóg prosi mnie o nawrócenie. Proś Ducha Świętego o nawrócenie. Proś, by pokazał ci Duch Święty, co masz oddać Bogu, z czego zrezygnować: grzech, zła relacja, pycha, lęk, unikanie ludzi, wygoda, narzekanie, brak przebaczenia, smutek, depresja.

7. Mamy zablokowanie w sercu, bo nie przyjmujemy przebaczenia Boga i sami nie prosimy przebaczenie naszych braci, sióstr i Boga. Podejdź do brata, siostry i proś go, ją o przebaczenie. Gdy prosisz o przebaczenie, wtedy wylewa się na ciebie Duch Święty.

8. Zdaj się całkowicie na Ducha Świętego. Poddaj się pod działanie Ducha. Otwórz swoje serce. Otwórz swoje życie przed Jezusem. Dziś jest zesłanie Ducha do twego serca. „Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź w pełni swych darów. Przyjdź daj nam obfite życie. Przyjdź Duchu i dar nam dar poznania, dar języków, dar rozeznania”.

9. Potrzeba cierpliwości w modlitwie. Osoba potrzebuje czasu, by się otworzyć całkowicie na Ducha Świętego. Módlmy się wytrwale, módlmy się z wiarą. Módlmy się z miłością za brata, siostrę.

10. Wpuść do swego serca Ducha Świętego. Wpuść do serca światło Jezusa. Pozwól Jezusowi, by przeniknął wszystkie zakamarki twego życia. „Wejdź Duchu Święty we wszystkie ciemności, które kryją się w sercach. Panie niech to miejsce stanie się Wieczernikiem, niech z nami będą Maryja i Święci. Niech proszą za nas, by Duch zstąpił głęboko, jeszcze głębiej do naszych serc”.

11. „Przeniknij Duchu Święty wszystkie mechanizmy naszego serca, wszystkie reakcje, uczucia, potrzeby”. Otwórz się jeszcze głębiej na Ducha. Zdaj się jeszcze bardziej na Ducha Świętego. Zdaj się na Boga pod każdym względem: ciało, uczucia, zmysły, umysł, wola, dusza. Oddaj Duchowi wszystkie twe relacje z ludźmi.

12 „Przyjdź Duchu Święty, by te osoby zawierzyły Ci siebie, całe swoje życie. Przyjdź Duchu Boży. Rozlewaj się w naszych sercach. Przyjdź i czyń z nami to, co chcesz”. Coraz bardziej zdawaj się na moc Pana. Coraz głębiej otwieraj swe serce. Pan teraz patrzy ci w oczy, Pan teraz odnawia swoją miłość względem ciebie. Pan przychodzi cię zbawić, On cię nie potępia, zostaw swoją przeszłość, swoje grzechy, pomyłki. Wpatruj się w oczy Jezusa. On zawsze patrzy na ciebie z miłością.

13. Wróć do Pana całym sercem, opuściłeś Go, ale Pan cię dziś chce na nowo odzyskać dla siebie. Otwórz się na Pan i jego miłość. Pozwól Jezusowi wejść z mocą do twego serca. Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Pozwól Mu na nowo zamieszkać w twoim życiu.

14. „Tchnij Jezu swego Ducha do naszych serc. Tchnij Duchu Boży. Przyjdź z całą swoją mocą Duchu Święty. Daj miłość! Daj pokój! Daj radość! Daj nowe charyzmaty! Przyjdź do nas tu zebranych. Przyjdź i rozlewaj się Duchu. Przyjdź z całą swoją siłą, Duchu Boży”.

Panie i Źródło Życia Okazałe
i Boskie działanie Mistycznego Ciała Chrystusa.
Światło naszych dusz, Dawco Darów,
ujawniający tajemnicę synowstwa.
Nawiedź nasze biedne dusze
i ubogać je Twoimi darami.
Niech nas przemieni Twoja Dobroć i Życzliwość.
Prosimy Cię o to błagając
abyś nas okrył Twoimi bogactwami
wraz z Twoimi Siedmioma darami.
Niech nasze serca ogarnie Twój gorejący ogień.Amen.
Darmowe strony internetowe dla każdego